Inscripció plaça curs 2020 – 2021 Pàmies, Sedeta, Roig

Programació, impressió 3D i robòtica

  • Divendres de 16,30 a 18h
  • Preu: 36€/mes i matrícula 45€ una vegada.
  • Amb accés inclòs a tots els cursos online Scratch School
  • Figureta impressa en 3D entregable.
  • Programa de curs en pdf. (Veure 3r full, formació a la ESO)
Scratch Barcelona poster (1)