Servei tècnic d’informàtica

Serveis tècnics per al teu centre educatiu

Tots els nostres colegis clients disposen d’un 30% de descompte en tots els serveis tècnics.

Plataformes de conferència i gestió

Campus Virtual Videoconferència

Creació de Campus Virtual per a la teva escola, amb distribució per classes o professors i horaris corresponents. Accés restringit als alumnes i respectant la política de privacitat. Els alumnes no han d’instalar res, ni facilitar cap correu electrònic, només han de tenir accés al navegador.

Servei de Moodle

T’instal·lem i configurem el Moodle (sistema de gestió de l’aprenentatge) al teu centre educatiu. També oferim el servei de manteniment del Moodle.

Google Classroom

Servei d’instal·lació de Google Classroom i mantenim del servei tècnic.

Plataformes educatives de suport

Gsuite de Google

Servei d’instal·lació i manteniment de Gsuite pel teu centre escolar.

Microsoft Office per l’escola

T’instal·lem i configurem el Microsoft Office. També oferim manteniment del servei.

Apple Servei educatiu

Servei d’instal·lació de plataformes d’Apple i el seu manteniment.

Pàgina web

pagina web Scratch Barcelona

Pàgina web corporativa per l’escola

Creació i instal·lació de la pàgina web. Disseny, instal·lació als servidora i manteniment.

Hardware i connexió

servidors

Servidors

Instal·lació + manteniment de servidors (Linux o Windows)

red ordenadores

Xarxa i connexió

Instalació i manteniment de la xarxa de connexió a l’escola.

ordinadors escola

Ordinadors de l’escola

Instal·lacions, actualitzacions, connexió, i serveis de manteniment.